Vacatures Penningmeester (en Commissie Financiën)

Plaats in de organisatie penningmeester

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van Moerse Boys en legt verantwoording af aan de ALV. De penningmeester doet regelmatig verslag aan het Bestuur en geeft daarnaast leiding aan de nog te vormen commissie Financiën en is 1e aanspreekpunt voor de activiteitencommissie Senioren.

Doel van de functie penningmeester

 • Samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging.
 • Primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden.

 

Commissie Financiën

De samenstelling van de commissie Financiën kan door Penningmeester en Bestuur geheel naar eigen inzicht worden vormgegeven. De commissie Financiën kan ondersteuning bieden op de onderstaande deelgebieden:

 • ledenadministratie (contributie-administratie, inning, aanmanen)
 • financiële administratie (boekhouding, kwartaalaangifte BTW, voorbereiden jaarcijfers
 • organisatie/administratie/inkoop taken inzake kantine (niet zijnde beheer, planning en bezetting) verzorgen.

Taken en verantwoordelijkheden Penningmeester (en Commissie Financiën)

 • Draagt samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het beleid
 • Woont maandelijks bestuursvergaderingen bij
 • Beheert de geldmiddelen
 • Begeleidt en beheert de Commissie Financiën
 • Verantwoordelijk voor (dan wel verzorgen van) de financiële administratie
 • Verantwoordelijk (dan wel verzorgen van) de bank- en kasbetalingen
 • Onderhoud contacten met leveranciers
 • Verzorgt de salarisvoorbereidingen en aanleveringen richting salarisbureau
 • Bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)

Functie-eisen

 • Onderdeel van de familie Moerse Boys zijn of willen zijn
 • Gezonde dosis financiële kennis
 • Enthousiast, Teamspeler, Organiserend, Communicerend

Invulling

Het is de bedoeling om 1 juli aanstaande een nieuwe penningmeester en/of leden van de commissie Financiën te kunnen verwelkomen. Dan kunnen zij gezamenlijk met de huidige penningmeester oplopen tot de overdracht medio oktober 2020.

Reageer!

Zoals hierboven aangegeven zijn we dus op zoek naar een nieuwe Penningmeester, maar ook naar ondersteuners op het gebied van ledenadministratie, financiële administratie en organisatie/administratie/inkoop taken inzake kantine die onder leiding van de Penningmeester de commissie Financiën voltooien.

Heb je het gevoel een rol van betekenis te kunnen en willen vervullen binnen onze geweldige vereniging, stuur dan een reactie met motivatie naar penningmeester@moerseboys.nl of bel naar Maurice Vermeiren op 06-15156250. Ook voor inhoudelijke vragen kun je hier terecht.