Update jubileumloterij: brief verkopers jubileumloten

Beste volger,

Zoals jullie allemaal hebben meegekregen viert v.v. Moerse Boys op 13 november 2018 haar 75-jarig bestaan en organiseren wij een jubileumloterij om de feestweek in het kader van deze geweldige mijlpaal te vieren.

Wij hebben vele leden verzocht een viertal jubileumleden te verkopen. U heeft mogelijk al één of meerdere jubileumloten in handen, maar mogelijk ook niet.

Wat dient u te weten?

 • De prijs van één jubileumlot bedraagt EUR 25,00.
 • De verkoop van jubileumloten is gestart op zaterdag 26 mei 2018 en sluit op zaterdag 29 september 2018. Er worden maximaal 1.500 jubileumloten in omloop gebracht.
 • Met één jubileumlot neemt de koper deel aan vijf deeltrekkingen én de hoofdtrekking.
 • De deeltrekkingen vinden plaats op:
  • zondag 7 oktober 2018,
  • zondag 14 oktober 2018,
  • zondag 21 oktober 2018,
  • zondag 28 oktober 2018, en
  • zondag 4 november 2018.
 • De hoofdtrekking vindt plaats op zondag 11 november 2018 (de zondag vóór de jubileumweek).
 • Het reglement van de jubileumloterij is terug te vinden op www.moerseboys.nl/loterij. Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en rechtspersonen.

Wat dienen verkopers te weten?

Elk jubileumlot bevat een ‘Gedeelte bestemd voor verkoper/organisatie’. Dit gedeelte dient door de verkoper van het jubileumlot (met de verkoopopbrengst van EUR 25,00 of een machtiging tot eenmalige incasso van dit bedrag) te worden ingeleverd bij de organisatie.

Wij moedigen alle verkopers aan de verkochte jubileumloten bij de organisatie in te leveren tijdens de daarvoor vastgestelde inlevermomenten. Het eerste inlevermoment is op zaterdag 23 juni 2018 van 12.00 uur tot 14.00 uur in de kantine.

Wij vertrouwen en rekenen op u en alle verkopers, zodat we er samen een mooi jubileumfeest van kunnen maken.

Indien u vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van de jubileumloterij of reeds verkochte jubileumloten wenst in te leveren, verzoeken wij u contact op te nemen met Mark Foesenek
(06-11371260), Peter Hereijgers (06-48138646) of Louis van den Broek (06-20131642).

Met sportieve groet en bij voorbaat dank,

De jubileumcommissie