Naast de hiervoor genoemde opties, zijn er ook mogelijkheden om onze vereniging te ondersteunen in materiële zin of op een andere wijze.

Neem gerust contact op met onze sponsorcommissie hierover.