Nieuws uit de bestuurskamer

Eind vorig seizoen heeft Jack Goossens te kennen gegeven dat hij stopt met zijn bestuurs- en commissieactiviteiten binnen Moerse Boys. Vanaf 2001 zat Jack in het hoofdbestuur en in de jeugdcommissie, daarnaast heeft hij ook zitting gehad in diverse andere commissies. Vanaf dit seizoen worden zijn taken binnen de jeugdcommissie overgenomen door Justin Broeders.

Justin is nog een vrij nieuw gezicht binnen onze vereniging. Sinds 2015 is hij als leider betrokken geweest bij de pupillen. Jack Goossens zal de komende periode Justin verder ondersteunen bij zijn werkzaamheden als voorzitter van de jeugdcommissie. Daarnaast zal Justin voorlopig een jaar binnen ons hoofdbestuur meedraaien als afgevaardigde van de jeugdcommissie.
Justin zal zich binnenkort via deze site kort aan de vereniging voorstellen. Wij wensen hem veel plezier toe in zijn nieuwe functie binnen onze club.