Voor het doorgeven van een adreswijziging in het kader van een verhuizing of het wijzigen van actief naar rustend lid, kan je het onderstaande formulier invullen.

Kies uw wijziging:
adrestelefoon/emailadresactief / rustend lidmaatschapopzegging lidmaatschap*

Huidige gegevens (verplicht in te vullen)

Naam:

Voorletters:

Adres huidig:

Postcode huidig:

Plaats huidig:


Wijziging adresgegevens

Adres nieuw:

Postcode nieuw:

Plaats nieuw:

Ingangdatum adreswijziging:


Wijziging contactgegevens

Telefoon:

Mobiel:

Email:

* Afmelden bij Moerse Boys voor 1 juli van het lopende seizoen. Indien men zich na 1 juli afmeldt dan brengen wij u €15,00 in rekening in verband met contributie aan de KNVB.