In memoriam Wim Tax

Op woensdag 2 januari 2019 jl. bereikte ons het droevige nieuws dat Wim Tax, Moerse Boys-lid van het eerste uur was overleden. Tijdens de afscheidsdienst heeft onze voorzitter namens de vereniging een korte toespraak gehouden, die hieronder te lezen is.

Beste Wim,

In 1943 heb je op 15 jarige leeftijd met een aantal andere actieve personen het initiatief genomen om binnen de kern Klein Zundert een voetbalvereniging op te richten. Volgens de overlevering vonden jullie elkaar bij Café den Hoek, waar de oprichting van Moerse Boys gestalte heeft gekregen. De periode op zich was wel bijzonder, want het speelde zich af midden in de 2e wereldoorlog.
Hoe het werkelijk is gegaan in die periode zullen we nooit weten, maar een jeugdig Moerse boys lid is onlangs in zijn gedachten 75 jaar terug in de tijd gegaan en heeft dat als volgt verwoord:

Ik citeer:
Voetballend aan de Moersebaan, een groepje boerenjongens.
Plezier makend, dravend over de weide, het oorlogsverdriet naar de achtergrond verdrijvend. Geen voetbalschoenen maar klompen, geen biljartlaken maar een hobbelig weiland. Kunstgras? Nooit van gehoord.
Gedreven door enthousiasme. Vrienden om je heen, lachen om een uitglijder, juichen om een doelpunt. Voetbal op zijn puurst, voetbal op zijn mooist. Voetbal zoals voetbal hoort te zijn.
Zo moet het zijn geweest, begin jaren ’40.

En dan nu: Bijna twee maanden geleden, om precies te zijn op 13 november 2018, bestond jouw Moerse Boys 75 jaar. Wim, ik had je als voorzitter die dag heel graag willen huldigen omdat je nog de enig overgebleven medeoprichter van Moerse Boys was. Als lid van het eerste uur ben je jouw clubje al die jaren trouw gebleven. Jouw gezondheid liet het echter niet toe om aanwezig te zijn bij de feestelijkheden van het 75 jarig bestaan. Enkele dagen voor het jubileum zijn we daarom met een afvaardiging van het bestuur bij jou en je vrouw Addy op bezoek geweest in de Ambarg te Etten Leur. Hoewel je geheugen je regelmatig in de steek liet, was het mooi steeds weer het enthousiasme op je gezicht te zien als we het over jouw Moerse Boys kregen. De foto die we die avond van jouw met je vrouw Addy onder de Moerse Boys vlag hebben gemaakt, is op de feestavond nog op een groot scherm geprojecteerd, zodat je toch aanwezig was bij het jubileum.

Heel veel informatie is er uit de begin periode van Moerse Boys niet bewaard gebleven. Onduidelijk is dan ook of jezelf heel veel jaren hebt gevoetbald. Wel is duidelijk geworden dat in de begin periode de basis is gelegd voor de vereniging Moerse Boys, zoals die nu nog bestaat: Namelijk een vereniging waar saamhorigheid, vriendschap en gezelligheid nog steeds kernwoorden zijn. Mede dankzij jou Wim is deze vereniging kunnen groeien tot een van de grootste verenigingen binnen de gemeente Zundert.

Wim, ik wil je als voorzitter van Moerse Boys van harte bedanken voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan.

En ik weet dat ik namens alle leden van de vereniging spreek, dat we ontzettend blij en trots zijn dat jij mede het initiatief hebt genomen om deze vereniging op te richten. Hier hebben wekelijks nog steeds bijna 800 leden plezier van.

Dank je wel Wim en rust zacht.