Grote schoonmaak website

Het seizoen is al weer enkele weken achter de rug, de velden worden weer geprepareerd voor het nieuwe seizoen en achter de schermen zijn de TC en de jeugdcommissie druk doende om de teamindelingen te maken. Een mooi moment om ook de website weer op te schonen. Vanaf 13 juli starten we hiermee. Wat betekent dit?

De nieuwe teams worden zichtbaar, de wedstrijdverslagen van de jeugd worden gearchiveerd, omdat deze verslagen volgend seizoen niet meer bij het betreffende team horen. Leiders/trainers/ouders die afgelopen jaar voor jeugdteams verslagen hebben aangeleverd, zullen we zoveel mogelijk mee laten schuiven met het team, zodat zij ook volgend seizoen ons weer veel leesplezier kunnen bezorgen.

Mocht je nog jeugdverslagen of foto’s willen opslaan, dan heb je daar nog enkele dagen voor. Natuurlijk blijft er een archief bewaard en kun je foto’s opvragen via website@moerseboys.nl.

Iedereen een prettige vakantie gewenst.