Bijdrage door voetballende leden is vereist voor het deelnemen aan KNVB competities en diverse nevenactiviteiten.

Niet voetballende leden (donateurs) kunnen lid worden van Moerse Boys voor een kleine bijdrage. Donateurs hoeven geen entree te betalen bij thuiswedstrijden van Moerse Boys 1. Allemaal ontvangen zij eenmaal per jaar onze presentatiegids. Tevens kunnen zij deelnemen aan diverse activiteiten. 
Niet voetballende kaderleden (bijv. jeugdleiders) zijn niet verplicht om lid te worden. Zij worden echter wel opgegeven bij de KNVB.

Nieuwe leden dienen 6 weken na aanmelding de contributie te hebben voldaan. Indien u zich na 1 juni afmeldt als lid van Moerse Boys zijn wij genoodzaakt alsnog € 15,00 in rekening te brengen i.v.m. administratiekosten KNVB. Mutaties van het lidmaatschap of wijziging van gegevens altijd schriftelijk  doorgeven. Mutatieformulieren zijn te vinden Clubinfo/ ledenadministratie.

De penningmeester verstuurt een aanmaning bij het niet tijdig voldoen van de contributie.

Contributie seizoen 2017-2018

Senioren € 165,00
A-jeugd € 130,00
B- t/m E-jeugd € 100,00
F-jeugd € 94,00
Niet-voetballende leden € 50,00

Contributie ereleden

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Grote Clubactie

Moerse Boys neemt ieder jaar deel aan de Grote Clubactie. De opbrengst van deze loterij is gedeeltelijk voor Moerse Boys. De loten worden verkocht aan de senioren-, dames- en A jeugd teams. Ieder lid mag zelf bepalen of hij/zij de loten doorverkoopt.

Korting meerdere gezinsleden

  • 3e gezinslid krijgt 25% korting.
  • 4e en daaropvolgende leden krijgen 50% korting.
  • volgorde van kortingsregeling is op leeftijd en alleen van toepassing op voetballende leden.

Lid worden tijdens het seizoen

  • lid worden voor 1 januari : volledig bedrag.
  • lid worden na 1 januari : helft van het bedrag.

Voorstel contributieverhoging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 november 2014 hebben de leden ingestemd met een jaarlijkse contributieverhoging van ±7% voor de komende 3 jaar met ingang van seizoen 2015/2016. Het Bestuur is genoodzaakt tot het doorvoeren van deze verhogingen als gevolg van de nieuwe gebruikersovereenkomst met de Gemeente Zundert waarin forse huurverhogingen voor onze accommodatie zijn vastgelegd. 
Met het doorvoeren van deze maatregel kan het Bestuur de vereniging ook in de toekomst gezond houden en zorgen voor een sluitende exploitatie.