Contributie Moerse Boys 2019/2020

Het nieuwe seizoen kent inmiddels weer zijn aanvang en dus is het ook weer tijd voor de inning van de jaarlijkse contributie. Eind augustus, zal bij de leden die een automatische incasso hebben afgegeven het bedrag geïncasseerd worden.

De overige leden (niet-automatische incasso) hebben inmiddels via e-mail of post de contributienota ontvangen met het verzoek de contributie binnen 30 dagen te voldoen.
De contributiebedragen over het seizoen 2019/2020 kun je terugvinden op onze site via Moerse Boys / Contributie.

Leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven en toch graag een factuur ontvangen, kunnen zich melden bij Maurice Vermeiren via mauricevermeiren@ziggo.nl.