Bestuur draagt kandidaat voorzitter aan

Zoals al eerder aangekondigd hangt onze voorzitter Anton Daamen, de voorzittershamer na dit seizoen aan de wilgen. Dit na een periode van 13 jaar. Binnen het bestuur is de invulling van het voorzitterschap de afgelopen maanden uitvoerig besproken. Bas van den Bogaert heeft aangegeven, bereid te zijn om de taak van voorzitter op zich te nemen, wat door het bestuur van harte wordt onderschreven. In verband met persoonlijke omstandigheden wil Bas deze functie pas gaan invullen vanaf het seizoen 2020-2021.

Dit houdt in dat we seizoen 2019-2020 willen overbruggen zonder formele voorzitter. Anton is gevraagd en bereid gevonden om gedurende dat seizoen het hoofdbestuur te blijven ondersteunen, maar hij zal (bij officiële gebeurtenissen) niet als voorzitter naar buiten treden. Afhankelijk van de situatie, zal deze taak dat jaar worden opgepakt door een van de andere bestuursleden.

Op grond van artikel 12 van de statuten is de benoeming van de functie van voorzitter een bevoegdheid van de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Het staat de leden in dat kader altijd vrij om zelf een kandidaat-voorzitter voor te dragen.

Als bestuur hebben wij er echter alle vertrouwen in, dat de opvolging van het voorzitterschap op deze wijze goed is gewaarborgd.

Bestuur Moerse Boys