FOTO VOLGT

Wat doet de commissie?
De commissie heeft als de taak om activiteiten buiten het voetbal voor de jeugd te organiseren.

Je kunt deze commissie benaderen via het e-mailadres acjunioren@moerseboys.nl

Samenstelling van deze commissie: